Historik för Larsson, Linda (S)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
1:e v ordf
2014-04-01 - 2019-04-16
Visit Karlstad AB -
led
2015-03-24 - 2019-03-26
Drifts- och servicenÀmnden -
ers.Karlstad
2014-04-01 - 2018-12-31
KrisledningsnÀmnd -
led Karlstad
2014-04-01 - 2018-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
UniversitetsrÄdet -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
KommunalrÄd -
krÄd
2014-04-01 - 2018-10-14
KommunfullmÀktige -
led
2005-02-01 - 2018-10-14
Kommunledningsutskottet -
v ordf
2014-11-05 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
1:e v ordf
2014-04-01 - 2018-10-14
OmvÀrldsnÀmnden -
led
2014-04-01 - 2018-10-14
TillvÀxtutskottet -
ers
2014-11-05 - 2018-10-14
Grensekomiteen VĂ€rmland-Östfold -
ers
2015-01-01 - 2018-05-22
NÀringslivsrÄd för samverkan mellan kommunen och nÀringslivet -
led
2015-01-01 - 2016-05-17
Stiftelsen VĂ€rmlands Museum -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunledningsutskottet -
v ordf
2014-04-01 - 2014-10-14
TillvÀxtutskottet -
ers
2014-04-01 - 2014-10-14
Karlstads Stadshus AB -
supp
2011-04-19 - 2014-03-31
Kommunstyrelsen -
led
2005-01-20 - 2014-03-31
TillvÀxtutskottet -
led
2011-03-23 - 2014-03-31
Kultur- och fritidsnÀmnden -
1:e v ordf
2014-01-31 - 2014-02-01
Kultur- och fritidsnÀmndens au -
1:e v ordf
2011-01-01 - 2014-02-01
Kultur- och fritidsnÀmnden -
led
2014-01-01 - 2014-01-31
Kultur- och fritidsnÀmnden -
led
2013-03-01 - 2013-12-30
Samverkan barn och ungdom -
v ordf
2011-01-01 - 2013-03-01
Kultur- och fritidsnÀmnden -
1:e v ordf
2011-01-01 - 2013-02-28
Kommunledningsutskottet -
ers
2010-11-01 - 2011-03-23
RÄdet för funktionshindrade -
ers
2011-01-01 - 2011-03-22
Karlstads-Hammarö gymnasienÀmnd -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Karlstads-Hammarö gymnasienÀmnds AU -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
RÄdet för funktionshindrade -
ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
Samverkan barn och ungdom -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Stiftelsen Karlstads StudentbostÀder -
led
2005-01-25 - 2010-12-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2005-01-20 - 2007-04-17
Karlstads-Hammarö gymnasienÀmnd -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2005-01-25 - 2006-11-07
KommunfullmÀktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Valberedningen -
ers
2005-01-20 - 2006-10-31
Karlstads-Hammarö gymnasienÀmnd -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)