Historik för Tallgren, Anders (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Teknik- och fastighetsnämnden -
led
2019-03-01 - 2019-06-30
Oslo-Stockholm 2:55 AB -
led
2016-03-01 - 2019-03-26
Visit Karlstad AB -
supp
2015-03-24 - 2019-03-26
Teknik- och fastighetsnämnden -
1:e v ordf
2015-01-01 - 2019-02-28
E18-gruppen -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
ers.Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Näringslivsråd för samverkan mellan kommunen och näringslivet -
led
2016-05-17 - 2018-12-31
Pensionärsrådet -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Styrgrupp förTåg i tid -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
1:e v ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
led
2014-10-16 - 2018-10-14
Tillväxtutskottet -
v ordf
2014-11-05 - 2018-10-14
Kommunalråd -
kråd
2016-12-01 - 2017-03-31
Värmlands arbetsmarknadsnämnd (Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsnämnd) -
ordf
2007-09-18 - 2008-12-31
Tillväxtutskottet -
led
2006-11-07 - 2008-06-01
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2007-01-01 - 2008-05-31
Kommunfullmäktige -
led
2006-11-01 - 2008-05-31
Kommunstyrelsen -
led
2006-11-02 - 2008-05-31
Teknik- och fastighetsnämnden -
led
2007-01-01 - 2008-05-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
led
2007-01-01 - 2008-05-31
AB Karlstads Studentbostäder -
led
2003-03-31 - 2007-03-31
Kollektivtrafiknämnden -
ers
2001-11-02 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2005-02-01 - 2006-10-31
Kollektivtrafiknämnden -
ers
1999-06-18 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)