Historik för Nilsson, Alf (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Pensionärsrådet -
ers
2019-01-01 - 2019-10-01
Karlstads Stadshus AB -
lekmrev
2015-04-21 - 2019-04-16
Karlstads Energi AB -
lekmrevsupp
2016-02-18 - 2019-03-26
Karlstads Parkerings AB -
lekmrevsupp
2015-03-24 - 2019-03-26
Vindpark Vänern Kraft AB -
lekmrev
2011-04-04 - 2019-03-26
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
lekmrevsupp
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunrevisionen -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Pensionärsrådet -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Vänerhamn AB -
lekmrev
2011-01-01 - 2015-05-01
Karlstads Stadshus AB -
lekmrevsupp
2011-04-19 - 2015-04-20
Karlstads Elnät AB -
lekmrevsupp
2007-03-31 - 2011-03-31
Alfred Löfgrens stiftelse -
rev
2005-01-01 - 2010-12-31
Karlstads samordningsförbund -
rev
2007-09-13 - 2010-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
rev
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunrevisionen -
rev
2001-11-02 - 2010-12-31
Värmlands läns vårdförbund -
rsupp
2007-01-01 - 2010-12-31
Vänerhamn AB -
lekmrevsupp
2007-05-10 - 2008-05-01
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
lekmrev
2001-11-02 - 2007-03-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
lekmrev
2003-01-23 - 2006-12-31
Karlstads Teater AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
rev
2001-11-02 - 2002-12-31
Kulturnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Karlstads Teater AB -
led
1999-04-15 - 2001-11-01
Kulturnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Teater AB -
supp
1995-06-01 - 1999-04-14
Karlstads Teater AB - bolagsstämma -
eomb
1992-06-01 - 1999-04-14
Kulturnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Medlare enligt lagen om samlevnad -
med
1998-01-01 - 1998-09-30
Medlare enligt lagen om samlevnad -
med
1996-01-01 - 1997-12-31
Medlare enligt lagen om samlevnad -
med
1994-01-01 - 1995-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1994-01-01 - 1994-12-31
Kulturnämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Medlare enligt lagen om samlevnad -
med
1992-01-01 - 1993-12-31
Sociala distriktsnämnden 2 -
led
1992-01-01 - 1993-12-31
Kulturnämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Räddningsnämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Sociala distriktsnämnden 2 -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kulturnämnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Räddningsnämnden -
suppl
1988-06-20 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-08-19 - 1988-10-31
Kommunfullmäktige -
supp
1985-11-01 - 1988-08-18
Hälsovårdsnämnden -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Kulturnämnden -
suppl
1985-10-17 - 1985-12-31
Hälsovårdsnämnden -
suppl
1982-09-17 - 1982-12-31
Kulturnämnden -
led
1974-01-01 - 1976-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)