Historik för Melesjö Windahl, Lena (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Bostads AB -
1:e v ordf
2015-03-24 - 2019-03-26
Vice ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Karlstad Airport -
v ordf
2011-04-12 - 2015-03-23
Region Värmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2014-10-14
Drifts- och servicenämnden -
ers.Karlstad
2011-01-01 - 2014-03-31
Karlstads Stadshus AB -
v ordf
2011-04-19 - 2014-03-31
Karlstads studentråd -
led
2003-01-01 - 2014-03-31
Kommunalråd -
kråd
2001-11-02 - 2014-03-31
Kommunledningsutskottet -
v ordf
2010-11-01 - 2014-03-31
Kommunstyrelsen -
1:e v ordf
2010-11-01 - 2014-03-31
Krisledningsnämnd -
led Karlstad
2011-01-01 - 2014-03-31
Omvärldsnämnden -
led
2006-11-02 - 2014-03-31
Tillväxtutskottet -
ers
2006-11-07 - 2014-03-31
Karlstads Stadshus AB -
ordf
2003-05-07 - 2011-04-15
Drifts- och servicenämnden -
ordf
2010-01-01 - 2010-12-31
Flygrådet för Värmland -
led
1999-01-01 - 2010-12-31
Krisledningsnämnd -
ordf
2006-05-18 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
ordf
2003-01-01 - 2010-12-31
Styrgrupp för Resecentrum -
ordf
2003-01-14 - 2010-12-31
Kommunledningsutskottet -
ordf
2003-01-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen -
ordf
2002-11-04 - 2010-10-31
Värmlands arbetsmarknadsnämnd (Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsnämnd) -
ordf
2007-01-01 - 2007-09-18
Värmlands arbetsmarknadsnämnd (Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsnämnd) -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Tillväxtutskottet -
ordf
2003-01-01 - 2006-11-06
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Representationsnämnden -
led
2002-11-04 - 2006-10-31
Helax Bränsleutveckling AB -
led
2005-01-01 - 2006-04-04
AB Etableringsregion Karlstad -
led
1999-06-16 - 2003-05-09
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB -
v ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Budgetberedningen -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ordf
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen -
v ordf
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
v ordf
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
led
2001-11-06 - 2002-10-31
Representationsnämnden -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ordf
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ordf
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
2000-01-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
ordf
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
ordf
1999-04-20 - 2001-11-01
Kommunalråd -
Kråd
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
ordf
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
led
1999-01-01 - 1999-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1998-11-01 - 1999-12-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-19
Budgetberedningen -
ers
1998-05-29 - 1998-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
1998-05-29 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1998-06-16 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-06-16 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-06-16 - 1998-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)