Historik för Möller, Fredrik (kd)
Nämnd/styrelsePeriod
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Pensionärsrådet -
ers
2003-01-01 - 2006-04-26
Fritidsnämnden -
v ordf
2003-01-01 - 2006-03-31
Fritidsnämndens arbetsutskott -
v ordf
2003-01-01 - 2006-03-31
Karlstads studentråd -
led
2003-01-01 - 2006-03-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-03-31
Stiftelsen Karlstads scoutkårs scouthem -
ers
2003-01-01 - 2006-03-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-03-31
Borgerliga vigselförrättare -
vf
2005-10-12 - 2006-03-16
Arbetsmarknadsnämnd -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Pensionärsrådet -
led
2002-04-16 - 2002-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
ordf
2001-12-18 - 2002-12-31
Värmlands arbetsmarknadsnämnd (Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsnämnd) -
ordf
2002-01-01 - 2002-12-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
2001-11-02 - 2002-11-28
Budgetberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-11-28
Karlstads Stadshus AB -
led
2002-03-22 - 2002-11-28
Kommunstyrelsen -
led
2002-11-04 - 2002-11-28
Kommunalråd -
Kråd
2002-03-22 - 2002-10-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2002-03-22 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
led
2002-03-19 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Valberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
AB Karlstads Studentbostäder -
led
2001-11-02 - 2002-03-21
Budgetberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-03-21
Karlstads Stadshus AB -
supp
2001-11-02 - 2002-03-21
Kommunstyrelsen -
ers
2001-11-02 - 2002-03-21
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-03-18
Arbetsförmedlingsnämnden (Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsnämnd) -
led
2001-01-01 - 2001-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
v ordf
1999-01-01 - 2001-12-17
Arbetsgrupp för demokratifrågor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
AB Karlstads Studentbostäder -
led
1999-04-14 - 2001-11-01
Arbetsmarknadsnämnd -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Mariebergsskogens AB -
v ordf
1999-04-13 - 2001-09-20
Arbetsförmedlingsnämnden -
led
2000-01-01 - 2000-12-31
Arbetsförmedlingsnämnden -
led
1999-01-01 - 1999-12-31
Central arbetsgrupp för integrationsfrågor -
ers
1999-02-15 - 1999-06-21
AB Karlstads Studentbostäder -
supp
1998-03-20 - 1999-04-13

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)