Historik för Rooth, Sören (mp)
Nämnd/styrelsePeriod
Fritidsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Bostads AB -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
Socialnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-10-11
Invandrarnämnden -
ers
1998-03-20 - 1998-12-31
Socialnämnden -
ers
1998-06-18 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)