Historik för Lagerquist, Marcus (m)
Nämnd/styrelsePeriod
Barn- och ungdomsnämnden -
v ordf
2003-01-01 - 2007-09-13
Barn- och ungdomsnämndens AU -
v ordf
2007-01-16 - 2007-09-13
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2007-09-13
Kommunstyrelsen -
ers
2006-11-02 - 2007-09-13
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2007-09-13
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
v ordf
2007-01-01 - 2007-09-01
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
ers
2002-04-26 - 2002-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
supp
2001-12-18 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2000-04-18 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
led
2000-04-18 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
1999-01-01 - 2000-04-17
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
ers
1997-11-21 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)