Historik för Jernstedt, Rolf (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Energi AB -
supp
2011-04-12 - 2019-03-26
Gode män gällande tätortsförhållanden -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Gode män gällande tätortsförhållanden -
gm
2011-01-01 - 2014-12-31
Borgerliga vigselförrättare -
vf
1997-01-01 - 2008-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Byggnadsnämnden -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2002-10-31
Valberedningen -
v ordf
2001-11-02 - 2002-10-31
Byggnadsnämnden -
ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
ordf
1998-11-01 - 2001-11-01
Karlstad Garnison, samarbetsnämnd -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1995-01-01 - 1998-12-31
Räddningsnämnden -
ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
ordf
1996-11-22 - 1998-10-31
Valberedningen -
ers
1994-11-01 - 1996-11-21
Karlstads Turistservice AB -
supp
1995-05-31 - 1995-11-16
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
ers
1995-01-01 - 1995-10-01
Karlstads Turistservice AB -
supp
1992-06-01 - 1995-05-30
Budgetberedningen -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstad Garnison, samarbetsnämnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Räddningsnämnden -
v ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1992-01-01 - 1994-10-31
Valberedningen -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Fritidsnämnden -
ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1989-01-01 - 1991-10-31
Mariebergsskogsnämnden -
v ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Fritidsnämnden -
ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
Organisationsnämnden -
v ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1979-11-01 - 1982-10-31
Organisationsnämnden -
led
1977-01-01 - 1979-12-31
Revisorsnämnden -
led
1977-04-22 - 1977-12-31
Organisationsnämnden -
led
1974-01-01 - 1976-12-31
Organisationsnämnden -
suppl
1971-11-19 - 1973-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)