Historik för Elgh, Monica (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Stiftelsen Maechels gåva -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2003-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden -
ers
2011-02-17 - 2014-12-31
Rådet för funktionshindrade -
led
2012-02-22 - 2014-12-31
Sverige Amerika Centrets styrelse -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden -
ers
2012-06-19 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2014-10-14
Mariebergsskogen AB -
supp
2007-03-31 - 2011-03-31
Pensionärsrådet -
ers
2003-01-01 - 2010-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2003-01-01 - 2010-12-31
Rådet för funktionshindrade -
ers
2003-06-18 - 2010-12-31
Sverige Amerika Centrets styrelse -
ers
2003-01-01 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämnden -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämndens AU -
led
2007-01-24 - 2010-12-31
Vård- och Omsorgsnämndens AU -
ers
2003-01-01 - 2007-01-23
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
led
2001-12-01 - 2003-05-17
Emigrantregistrets styrelse -
supp
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet Värmland -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2001-01-01 - 2002-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Karlstads Företagshälsovårdscentral -
led
2001-04-23 - 2001-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
led
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jämställdhetsutskott -
ers
2000-04-18 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsen -
led
2000-02-18 - 2001-11-01
Vård- och Omsorgsnämnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
ers
1998-11-01 - 2000-02-17
Karlstads Stadshus AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-19
Budgetberedningen -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
v ordf
1995-03-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
ers
1995-01-01 - 1995-10-01
Socialnämnden -
led
1995-01-01 - 1995-02-28
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Socialnämnden -
ordf
1994-01-01 - 1994-12-31
Värmlands läns vårdförbund -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
led
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Socialnämnden -
ordf
1992-01-01 - 1993-12-31
Linjenämnden för Lärarutbildning vid högskolan i Karlstad -
ers
1990-07-01 - 1993-06-30
Socialnämnden -
v ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1989-01-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
Sociala distriktsnämnden 4 -
ordf
1986-01-01 - 1988-12-31
Socialnämnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Skolstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Sociala distriktsnämnden 1 -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Socialnämnden -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Fritidsnämnden -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
Skolstyrelsen -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
Sociala distriktsnämnden 1 -
suppl
1981-12-18 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1979-11-01 - 1982-10-31
Fritidsnämnden -
suppl
1979-03-16 - 1979-12-31
Skolstyrelsen -
suppl
1977-01-01 - 1979-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1977-02-18 - 1979-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)