Historik för Andersson, Ingrid (C)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstads ElnÀt AB -
supp
2007-03-31 - 2011-03-31
FullmÀktigeberedning f demokrati -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nÀmnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
Tekniska nÀmndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Karlstads Energi AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Kommunförbundet VÀrmland -
ers
2000-01-01 - 2002-12-31
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2000-01-20 - 2002-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Valberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Arbetsgrupp för demokratifrÄgor -
ers
1999-02-15 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
2000-08-21 - 2001-11-05
Karlstads Energi AB -
supp
1999-04-17 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
ers
2000-06-21 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-11-01
Tekniska nÀmnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
KommunfullmÀktige -
ers
1998-11-01 - 2000-01-17
Karlstads Energi AB -
supp
1996-07-01 - 1999-04-16
Tekniska nÀmnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
FritidsnÀmnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Valberedningen -
ers
1994-09-15 - 1994-10-31
FritidsnÀmnden -
supp
1991-01-18 - 1991-12-31
Namnberedningen -
led
1989-01-01 - 1991-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)