Historik för Dahlby, Ulf (M)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
v ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
RÄdet för personer med funktionsnedsÀttning -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnÀmnden -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnÀmndens au -
led
2007-01-01 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1998-11-01 - 2018-10-14
Valberedningen -
ordf
2010-11-01 - 2018-10-14
Karlstads El- och StadsnÀt AB -
supp
2011-04-12 - 2015-03-23
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Teknik- och fastighetsnÀmnden -
2:e v ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
AB Karlstads StudentbostÀder -
v ordf
2003-03-31 - 2011-03-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
PensionÀrsrÄdet -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Teknik- och fastighetsnÀmnden -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen -
led
2005-01-20 - 2010-10-31
FastighetsnÀmnden -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
FastighetsnÀmndens arbetsutskott -
v ordf
2003-01-01 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
AB Karlstads StudentbostÀder -
ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
TĂ„san Kraft AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
VÀrmlandstrafik AB, bolagsstÀmma -
eomb
1999-06-11 - 2003-03-31
Budgetberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
FastighetsnÀmnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Grensekomiteen VĂ€rmland-Östfold -
supp
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1999-01-01 - 2002-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2001-01-01 - 2002-12-31
VÀrmlandskraft-OKG-delÀgarna (VKAO) -
led
2002-01-01 - 2002-12-31
Kommunstyrelsen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jÀmstÀlldhetsutskott -
led
2001-11-06 - 2002-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1998-11-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens Internationella utskott -
ers
1999-01-01 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens jÀmstÀlldhetsutskott -
ers
2000-04-18 - 2001-11-05
Kommunstyrelsens personalutskott -
led
1998-11-01 - 2001-11-05
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
AB Karlstads StudentbostÀder -
v ordf
1999-04-14 - 2001-11-01
Budgetberedningen -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
FastighetsnÀmnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Stadshus AB -
led
1999-04-20 - 2001-11-01
Kommunstyrelsen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
TĂ„san AB -
led
1999-05-29 - 2001-11-01
VÀrmlands Trafik AB, bolagsstÀmma -
eomb
1995-06-15 - 1999-06-10
Karlstads Stadshus AB -
led
1995-11-17 - 1999-04-19
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1995-04-19 - 1999-04-13
AB Karlstads StudentbostÀder -
v ordf
1998-03-20 - 1999-04-13
Budgetberedningen -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
FastighetsnÀmnden -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Grensekomiteen VĂ€rmland-Östfold -
supp
1997-03-17 - 1998-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott -
ers
1996-01-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01
VÀrmlands Trafik AB, bolagsstÀmma -
omb
1992-06-01 - 1995-06-14
TĂ„sans Kraftaktiebolag -
supp
1992-06-01 - 1995-05-22
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
1992-06-15 - 1995-04-18
Budgetberedningen -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
FastighetsnÀmnden -
ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstadsregionens planeringsnÀmnd -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet VÀrmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation -
ers
1993-04-01 - 1994-10-31
Kommunstyrelsens personalutskott -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
revers
1993-01-01 - 1993-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
revers
1992-01-01 - 1992-12-31
FastighetsnÀmnden -
v ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Tekniska nÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31
Kommunstyrelsen -
led
1989-01-01 - 1991-10-31
Budgetberedningen -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
FastighetsnÀmnden -
ordf
1987-07-01 - 1988-12-31
Kommunstyrelsen -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
Tekniska nÀmnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1985-11-01 - 1988-10-31
Centrala byggnadskommittén -
ordf
1986-01-01 - 1987-06-30
Centrala byggnadskommittén -
v ordf
1983-01-01 - 1985-12-31
Energiverkstyrelsen -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1982-11-01 - 1985-10-31
Centrala byggnadskommittén -
suppl
1982-10-21 - 1982-12-31
Energiverkstyrelsen -
ordf
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunstyrelsen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1979-11-01 - 1982-10-31
Gatu- och ParknÀmnden -
suppl
1977-01-01 - 1979-12-31
HÀlsovÄrdsnÀmnden -
suppl
1977-01-01 - 1979-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1976-11-01 - 1979-10-31
UngdomsnÀmnden -
suppl
1974-01-01 - 1976-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1973-11-01 - 1976-10-31
1:a revisorsgruppen -
suppl
1971-01-01 - 1973-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)