Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag för Göran Frödin (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunrevisionen -
v ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Vindpark Vänern Kraft AB -
lekmrev
2019-03-27 - 2023-04-01
Karlstad Airport -
lekmrev
2019-03-27 - 2023-04-01
Karlstads Stadshus AB -
lekmrevsupp
2019-04-16 - 2023-04-20
Historik