Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag f√∂r Christian Holm Barenfeld (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Vård- och omsorgsnämnden -
ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för personer med funktionsnedsättning -
ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Pensionärsrådet -
ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Kost- och servicenämnd -
ordf
2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkan barn och ungdom -
led
2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen -
led
2018-10-18 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige -
led
2018-10-15 - 2022-10-14
Karlstads Stadshus AB -
ers
2019-04-16 - 2023-04-20
Historik