Samtliga Politiska uppdrag

Samtliga Politiska uppdrag f√∂r Birgitta Nordstr√∂m (L)
Nämnd/styrelsePeriod
Stiftelsen Emma Dyrssens minnesfond -
led
2019-01-01 - 2022-12-31
Visit Karlstad AB -
supp
2019-03-27 - 2023-04-01
Historik