Medlemmar i Partipolitiskt obunden med politiska uppdrag

Joghed, Torbjörn
Mörtel, Sofia
Svensson, Göran
Vakant,