Historik för Ohlsson, Thomas (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-03-30
Kommunfullmäktige -
ers
2014-10-15 - 2018-03-22
Karlstads Bostads AB -
ordf
2011-04-12 - 2018-03-21
Gode män gällande jordbruks- och skogsfrågor -
gm
2007-01-01 - 2014-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
2013-08-22 - 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2012-02-16 - 2014-12-31
Valberedningen -
led
2012-03-15 - 2014-10-15
Kommunfullmäktige -
led
2012-01-19 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige -
ers
2010-11-01 - 2012-01-18
AB Karlstads Studentbostäder -
led
2011-04-12 - 2011-05-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Rådet för funktionshindrade -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden -
v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2010-10-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1999-03-19 - 2006-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Fastighetsnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2000-01-20 - 2002-10-31
Fastighetsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Fastighetsnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1996-01-01 - 1998-12-31
AB Verkstadshus -
supp
1995-03-30 - 1997-07-01
AB Karlstads Sjöfartshus -
supp
1995-06-01 - 1996-12-31
AB Karlstads Sjöfartshus -
supp
1992-06-01 - 1995-05-31
Byggnadsnämnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
Karlstadsbuss AB -
ordf
1992-01-01 - 1994-09-15
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
Skolstyrelsen -
suppl
1983-01-01 - 1984-10-18
Skolstyrelsen -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)