Historik för Alnebratt, Christer (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Bostads AB -
led
2015-03-24 - 2019-03-26
Miljönämnden -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Värmlands läns Kalkningsförbund -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2000-03-17 - 2018-10-14
Valberedningen -
ers
2017-01-19 - 2018-10-14
Folkhälsofrågor, nätverk Healthy Cities -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Grensekomiteen Värmland-Östfold -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
1:e v ordf
2011-12-15 - 2014-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen -
ers
2010-11-01 - 2014-10-15
Kommunfullmäktigeberedning -
led
2011-01-01 - 2011-12-14
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd -
ordf
2003-01-01 - 2010-12-31
Karlstads-Hammarö gymnasienämnds AU -
ordf
2003-01-01 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Samverkan barn och ungdom -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen -
led
2002-11-04 - 2010-10-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2007-01-01 - 2007-09-13
Stiftelsen Karlstadshus -
ers
2004-10-21 - 2007-03-30
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1999-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd -
ordf
2001-01-01 - 2002-12-31
Gymnasienämnden -
ordf
1999-01-01 - 2000-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 2000-03-16
Kulturnämnden -
ers
1997-04-18 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)