Historik för Blom, Claes Göran (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Mariebergsskogen AB -
led
2008-09-17 - 2011-03-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2006-01-01 - 2010-12-31
Mariebergsskogen AB -
supp
2008-09-18 - 2008-09-17
AB Karlstads Studentbostäder -
lekmrevsupp
2003-03-31 - 2007-03-31
Kommunrevisionen -
revers
2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
rsupp
2005-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2001-12-18 - 2003-12-31
AB Karlstads Studentbostäder -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Mariebergsskogen AB -
supp
2001-12-12 - 2003-03-31
Överförmyndarnämnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Stiftelsen Värmlands Musem -
rev
2000-12-15 - 2001-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2001-01-01 - 2001-12-17
AB Karlstads Studentbostäder -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2000-01-01 - 2000-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
1999-01-01 - 1999-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
1998-06-01 - 1999-05-31
AB Karlstads Studentbostäder -
supp
1998-03-20 - 1999-04-13
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
1998-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
supp
1997-08-02 - 1998-06-01
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
1997-01-01 - 1997-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)