Historik för MÄnskog, Gunnar (M)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
NaturvÄrdsrÄdet -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
VÀrmlands lÀns Kalkningsförbund -
ers
2001-08-16 - 2010-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
ByggnadsnÀmndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
RÄdet för funktionshindrade -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
2003-03-20 - 2006-10-31
FastighetsnÀmnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
2001-01-19 - 2002-12-31
NaturvÄrdsrÄdet -
ordf
2002-02-22 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
NaturvÄrdsrÄdet -
v ordf
1999-01-01 - 2002-02-21
Centrala arbetsgruppen för miljöfrÄgor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
ByggnadsnÀmnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
FastighetsnÀmnden -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01
ByggnadsnÀmnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
FastighetsnÀmnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
NaturvÄrdsrÄdet -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
led
1997-11-20 - 1998-10-31
KommunfullmÀktige -
ers
1994-11-01 - 1997-11-20
1:a allmÀnna fastighetstaxeringsnÀmnd -
led
1994-01-01 - 1994-12-31
ByggnadsnÀmnden -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
FastighetsnÀmnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
NaturvÄrdsrÄdet -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
1:a sÀrskilda fastighetstaxeringsnÀmnd -
led
1993-01-01 - 1993-12-31
Karlstads kommuns 1:A allmÀnna fastighetstaxeringsnÀmnd -
led
1991-01-01 - 1992-12-31
ByggnadsnÀmnden -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
FastighetsnÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1988-11-01 - 1991-10-31
ByggnadsnÀmnden -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
MariebergsskogsnÀmnden -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
ByggnadsnÀmnden -
suppl
1983-01-01 - 1985-12-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1982-11-01 - 1985-10-31
KommunfullmÀktige -
suppl
1981-02-01 - 1982-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)