Historik för Warrol, Karl Helge (m)
Nämnd/styrelsePeriod
NaturvĂĄrdsrĂĄdet -
ers
1999-01-01 - 2002-12-31
Överförmyndarnämnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Överförmyndarnämnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Gode män enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1996-05-01 - 1999-09-23
NaturvĂĄrdsrĂĄdet -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Överförmyndarnämnden -
led
1998-05-29 - 1998-12-31
Överförmyndarnämnden -
ers
1996-01-19 - 1998-05-28

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)