Historik för Börjesson, Barbro (fp)
Nämnd/styrelsePeriod
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
1997-05-16 - 1998-04-16
Barn- och Ungdomsnämnden -
ers
1996-04-18 - 1997-05-15
Socialnämnden -
ers
1995-03-01 - 1996-09-19

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)