Historik för Nisser, Conrad (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Gode män gällande jordbruks- och skogsfrågor -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Gode män gällande jordbruks- och skogsfrågor -
gm
2007-01-01 - 2014-12-31
Gode män gällande tätortsförhållanden -
gm
2007-01-18 - 2014-12-31
Naturvårdsrådet -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1995-01-01 - 1998-12-31
Räddningsnämnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
Räddningsnämnden -
led
1987-01-01 - 1988-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1988-08-19 - 1988-10-31
Civilförsvarsnämnden -
led
1986-01-01 - 1986-12-31
Försäkringsnämnden -
led
1980-01-01 - 1982-12-31
Kommunfullmäktige -
suppl
1979-11-01 - 1982-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)