Historik för Berghel, Daniel (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -
ordf
2015-01-01 - 2019-09-26
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden AU -
ordf
2015-01-01 - 2019-09-26
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2019-01-01 - 2019-09-26
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2019-09-26
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2019-09-26
Samverkan barn och ungdom -
led
2007-01-01 - 2019-09-26
Kommunstyrelsen -
ers
2014-10-16 - 2018-10-14
Barn- och ungdomsnämnden -
2:e v ordf
2012-03-15 - 2014-12-31
Barn- och ungdomsnämndens AU -
2:e v ordf
2012-03-15 - 2014-12-31
Samordningsförbundet Samspelet -
led
2011-01-01 - 2012-06-18
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
ordf
2011-01-01 - 2012-04-30
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
ordf
2011-01-01 - 2012-04-30
Pensionärsrådet -
led
2011-01-01 - 2012-04-26
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
v ordf
2003-01-01 - 2010-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
v ordf
2003-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Värmlands arbetsmarknadsnämnd (Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsnämnd) -
v ordf
2007-01-01 - 2008-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
2001-12-18 - 2006-12-31
Värmlands arbetsmarknadsnämnd (Länsarbetsnämndens arbetsmarknadsnämnd) -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Valberedningen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2001-01-01 - 2002-12-31
Socialnämnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Valberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Karlstads Stadshus AB -
supp
2000-02-18 - 2001-11-01
Socialnämnden -
v ordf
2001-02-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
Arbetsmarknadsnämnd -
led
1999-01-01 - 2001-06-20
Kollektivtrafiknämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1997-11-21 - 1998-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)