Historik för Wallin-Olsson, Irene (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Stiftelsen Karlstadshus -
ers
2011-04-01 - 2015-03-30
Gode män gällande tätortsförhållanden -
gm
2007-01-01 - 2014-12-31
Nämndemän för Värmlands Tingsrätt -
nm
2003-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2011-11-11 - 2014-10-14
Stiftelsen Karlstadshus -
ers
2007-01-18 - 2011-03-30
Kommunfullmäktige -
ers
2008-06-01 - 2010-10-31
Karlstads Bostads AB -
supp
2003-03-31 - 2007-03-31
Kommunfullmäktige -
ers
2004-12-08 - 2006-10-31
Karlstads Bostads AB -
supp
2001-11-02 - 2003-03-31
Mariebergsskogen AB -
lekmrevsupp
2001-11-02 - 2003-03-31
Arbetsmarknadsnämnd -
led
2002-09-20 - 2002-12-31
Edsvalla Folkets Husförening -
lekmrev
2002-01-01 - 2002-12-31
Kommunrevisionen -
revers
2001-11-02 - 2002-12-31
Nämndemän för Karlstads Tingsrätt -
nm
2000-11-24 - 2002-12-31
Arbetsmarknadsnämnd -
ers
2001-11-01 - 2002-09-19
Arbetsmarknadsnämnd -
ers
2000-11-24 - 2001-11-01
Karlstads Bostads AB -
supp
1999-04-14 - 2001-11-01
Räddningsnämnden -
led
1999-01-01 - 1999-12-31
Karlstads Bostads AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-13
Räddningsnämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)