Historik för Johansson, Anders (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2011-01-01 - 2011-12-31
Naturvårdsrådet -
ers
2011-01-01 - 2011-12-31
Valberedningen -
led
2010-11-01 - 2011-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2010-11-01 - 2011-12-15
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2006-11-02 - 2010-10-31
Karlstads Bostads AB -
v ordf
2003-03-31 - 2007-03-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Karlstads Bostads AB -
ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Kommunfullmäktige -
ers
2001-03-26 - 2002-10-31
Karlstads Bostads AB -
v ordf
2000-06-21 - 2001-11-01
Räddningsnämnden -
ers
1999-01-01 - 1999-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
ers
1997-09-19 - 1998-12-31
Trafiksäkerhetsnämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)