Historik för Westlund, Birgitta (MP)
Nämnd/styrelsePeriod
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
ers
2007-01-01 - 2014-12-31
Naturvårdsrådet -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Värmlands läns Kalkningsförbund -
led
2013-06-17 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2010-11-01 - 2014-10-14
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Naturvårdsrådet -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2002-11-01 - 2010-10-31
Naturvårdsrådet -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Vård- och Omsorgsnämndens AU -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Naturvårdsrådet -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Arbetsgrupp för demokratifrågor -
ers
1999-02-15 - 2001-11-05
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunförbundet Värmland -
eomb
1995-01-01 - 1998-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)