Historik för Brandel, Rune (-)
Nämnd/styrelsePeriod
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Karlstads Energi AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Mariebergsskogen AB -
lekmrev
2001-11-02 - 2003-03-31
Kommunrevisionen -
rev
2001-11-02 - 2002-12-31
Kulturnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Politiska samordnare -
samo
2001-11-02 - 2002-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
supp
2001-12-12 - 2002-12-31
Tekniska nämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2001-10-15 - 2002-10-31
Stiftelsen Värmlands Musem -
supp
2001-10-15 - 2001-12-11
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
2001-10-15 - 2001-11-01
Kommunrevisionen -
rev
2001-10-15 - 2001-11-01
Kulturnämnden -
led
2001-10-15 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
2001-10-15 - 2001-11-01
Tekniska nämnden -
led
2001-10-15 - 2001-11-01
AB Karlstads kommuns Industrilokalisering -
supp
1999-04-14 - 2001-10-14
Kommunfullmäktige -
led
1999-03-18 - 2001-10-14
Kommunrevisionen -
rev
1999-01-01 - 2001-10-14
Kulturnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-10-14
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-10-14
Tekniska nämnden -
led
1999-01-01 - 2001-10-14
Värmlands Museum -
supp
1999-01-01 - 2001-10-14
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2000-01-01 - 2000-10-19
Kommunfullmäktige -
ers
1998-10-01 - 1999-03-17
Kommunrevisionen -
rev
1995-01-01 - 1998-12-31
Kulturnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Valnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Karlstadsregionens planeringsnämnd -
led
1995-01-01 - 1995-10-01

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)