Historik för Nyström, Kristina (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Parkerings AB -
supp
2003-03-31 - 2011-03-31
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Fastighetsnämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Fastighetsnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Byggnadsnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Byggnadsnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Mariebergsskogens AB -
supp
1999-04-13 - 2001-10-11
Byggnadsnämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Stifelsen A och H Löfgrens musikfond -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Alfred Löfgrens stiftelse -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Byggnadsnämnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunförbundet Värmland -
omb
1992-01-01 - 1994-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1991-11-01 - 1994-10-31
Karlstadsbuss AB -
ers
1992-01-01 - 1994-09-15
Skolstyrelsen -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1988-11-01 - 1991-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)