Historik för Ordell, Gunnar (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
supp
2011-04-19 - 2019-04-16
Karlstads El- och Stadsnät AB -
led
2016-01-14 - 2019-03-26
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden -
ers
2018-01-25 - 2018-12-31
Ordförandegrupp -
led
2015-10-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2010-11-01 - 2018-10-14
Valberedningen -
ers
2010-11-01 - 2018-10-14
Karlstads El- och Stadsnät AB -
supp
2011-06-20 - 2016-01-13
Vindpark Vänern Kraft AB -
ordf
2011-04-04 - 2015-03-23
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstads Bostads AB -
v ordf
2007-03-31 - 2011-03-31
Vindpark Vänern Kraft AB -
ers
2007-01-18 - 2011-01-08
Vice ordförandegrupp -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2006-11-01 - 2010-10-31
Karlstads Bostads AB -
supp
2003-03-31 - 2007-03-30
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
led
2005-09-15 - 2006-12-31
Karlstads Bostads AB -
led
2001-11-02 - 2003-03-31
Gymnasienämnden -
ers
1999-01-01 - 2000-12-31
Gymnasienämnden -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Gymnasienämnden -
ers
1994-01-01 - 1994-12-31
Skolstyrelsen -
ers
1992-01-01 - 1993-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)