Historik för Mandell, Åke (M)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Teknik- och fastighetsnÀmnden -
ers
2015-10-15 - 2018-12-31
Karlstads Stadshus AB -
lekmrev
2011-04-19 - 2015-04-20
Stiftelsen Karlstadshus -
rev
2011-04-01 - 2015-03-30
Karlstads Energi AB -
lekmrev
2011-04-12 - 2015-03-23
Mariebergsskogen AB -
lekmrevsupp
2011-04-12 - 2015-03-23
Kommunrevisionen -
v ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
AB Karlstads StudentbostÀder -
lekmrevsupp
2007-03-31 - 2010-02-18
Alfred Löfgrens stiftelse -
rsupp
2007-01-01 - 2010-02-18
Karlstads Bostads AB -
lekmrev
2007-03-31 - 2010-02-18
Karlstads Energi AB -
lekmrev
2003-03-31 - 2010-02-18
Kommunrevisionen -
ordf
2003-01-01 - 2010-02-18
Mariebergsskogen AB -
lekmrevsupp
2007-03-31 - 2010-02-18
Stiftelsen Karlstadshus -
rev
2007-03-30 - 2010-02-18
Vice ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-02-18
KommunfullmÀktige -
ers
2006-11-01 - 2010-01-18
Karlstads Stadshus AB -
lekmrev
2003-05-07 - 2007-04-17
Helax BrÀnsleutveckling AB -
lekmrev
2005-04-21 - 2007-03-31
Karlstads Teater AB -
lekmrev
2003-03-31 - 2007-03-31
Stiftelsen Karlstadshus -
lekmrev
2003-04-22 - 2007-03-29
Gode mÀn enligt fastighetsbildningslagen -
gm
1999-09-24 - 2006-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
ValnÀmnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
KommunfullmÀktige -
led
2005-06-30 - 2006-10-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
led
1999-01-01 - 2002-12-31
Tekniska nÀmnden -
ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Stiftelsen Karlstadshus -
rev
1999-09-24 - 2001-12-11
Arbetsgrupp för demokratifrÄgor -
led
1999-02-15 - 2001-11-05
AB Karlstads StudentbostÀder -
lekmrev
1999-04-14 - 2001-11-01
Karlstads Bostads AB -
lekmrev
1999-04-14 - 2001-11-01
Kommunrevisionen -
revers
1999-01-01 - 2001-11-01
Tekniska nÀmnden -
v ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
AB Karlstads StudentbostÀder -
rev
1998-03-20 - 1999-04-13
ByggnadsnÀmnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunrevisionen -
revers
1998-03-20 - 1998-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
AB Karlstads Sjöfartshus -
rev
1995-06-01 - 1996-12-31
AB Karlstads Sjöfartshus -
rsupp
1992-06-01 - 1995-05-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
1991-11-01 - 1994-10-31
2:a sÀrskilda fastighetstaxeringsnÀmnd -
led
1993-01-01 - 1993-12-31
Karlstads kommuna 2:A sÀrskilda fastighetstaxeringsnÀmnd -
led
1992-01-01 - 1992-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1989-01-01 - 1991-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1986-01-01 - 1988-12-31
ByggnadsnÀmnden -
led
1983-01-01 - 1985-12-31
ByggnadsnÀmnden -
suppl
1980-01-01 - 1982-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)