Historik för Larsson, Kjell (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstad Airport -
supp
2016-05-12 - 2019-03-26
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden -
ers
2011-01-01 - 2018-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2014-10-15 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämndens au -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Pensionärsrådet -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)