Historik för Lindell, Michael (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Vindpark Vänern Kraft AB -
supp
2015-03-24 - 2019-03-26
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
led
2016-12-08 - 2018-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
ers
2015-01-01 - 2016-12-07
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Stadsbyggnadsnämndens AU -
ers
2011-01-10 - 2014-12-31
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2014-06-22 - 2014-10-14
Stiftelsen Karlstads Studentbostäder -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden -
ers
2007-04-04 - 2010-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)