Historik för Pettersson, Andreas (C)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Stadshus AB -
supp
2015-04-21 - 2019-04-16
Karlstads Bostads AB -
ordf
2018-03-22 - 2019-03-26
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers.Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd -
ers.Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Ordförandegrupp -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunalråd -
kråd
2014-06-01 - 2018-06-30
Kommunledningsutskottet -
led
2014-11-05 - 2018-06-30
Kommunstyrelsen -
led
2014-06-01 - 2018-06-30
Tillväxtutskottet -
ers
2014-11-05 - 2018-06-30
Karlstads Bostads AB -
supp
2015-03-24 - 2018-03-21
Kultur- och fritidsnämnden -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämndens au -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Naturvårdsrådet -
ers
2013-10-24 - 2014-12-31
Kommunledningsutskottet -
led
2014-06-03 - 2014-10-14
Tillväxtutskottet -
ers
2014-06-03 - 2014-10-14
Kultur- och fritidsnämnden -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2009-10-01 - 2010-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)