Historik för Thyberg, Inga-Maj (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Parkerings AB -
supp
2016-02-18 - 2019-03-26
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1998-11-01 - 2018-10-14
Valberedningen -
led
2010-11-01 - 2018-10-14
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd -
led Karlstad
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
led
2011-12-15 - 2014-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2011-01-01 - 2011-12-14
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd -
ordf
2003-04-01 - 2010-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen -
ers
2006-11-02 - 2010-10-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1999-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nämnden -
led
2001-11-02 - 2006-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Valberedningen -
led
2002-11-04 - 2006-11-01
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Överförmyndarnämnden -
ordf
2003-01-01 - 2003-03-31
Överförmyndarnämnden -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Valberedningen -
led
2001-11-02 - 2002-10-31
Tekniska nämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
led
1998-11-01 - 2001-11-01
Överförmyndarnämnden -
ordf
1999-01-01 - 2001-11-01
Karlstads Elnät AB -
supp
1999-04-08 - 2000-03-16
Karlstads Elnät AB -
supp
1995-11-17 - 1999-04-07
Karlstad-Grums vattenverksförbund -
ers
1995-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Emma Dyrssens minnesfond -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Tekniska nämnden -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Överförmyndarnämnden -
ers
1997-04-18 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
led
1994-11-01 - 1998-10-31
Valberedningen -
ers
1996-11-22 - 1998-10-31
Emma Dyrssens minnesfond -
led
1992-01-01 - 1994-12-31
Sociala distriktsnämnden 4 -
supp
1989-01-01 - 1991-06-16

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)