Historik för Zand, Asso (MP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
led
2016-11-10 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
ers
2014-10-15 - 2016-11-09
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
led
2007-01-01 - 2014-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
led
2007-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Stiftelsen Radiofonden -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2010-11-01 - 2014-10-14
Karlstads Bostads AB -
supp
2003-03-31 - 2011-03-31
Kommunfullmäktige -
ers
2007-10-29 - 2010-10-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)