Historik för Henriksson, Patricia (FP)
Nämnd/styrelsePeriod
Kommunfullmäktige -
led
2011-10-27 - 2011-12-15
Valberedningen -
led
2010-11-01 - 2011-12-15
Vård- och omsorgsnämnden -
led
2011-01-01 - 2011-12-15
Vård- och omsorgsnämndens AU -
ers
2011-01-26 - 2011-12-15
Kommunfullmäktige -
ers
2010-11-01 - 2011-10-26
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2008-02-13 - 2010-10-31
Kommunfullmäktige -
ers
2007-09-05 - 2008-02-12
Kulturnämnden -
ers
2006-04-27 - 2006-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)