Historik för Norlin, Christian (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
1:e v ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
1:e v ordf
2011-01-01 - 2018-12-31
Region Värmland kommunalförbund -
ers
2011-01-01 - 2018-12-31
Samordningsförbundet Samspelet -
ers
2011-01-01 - 2018-12-31
Samverkan barn och ungdom -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2006-11-01 - 2018-10-14
Kommunledningsutskottet -
led
2014-11-05 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
led
2010-11-01 - 2018-10-14
Omvärldsnämnden -
led
2014-10-16 - 2018-10-14
Valberedningen -
v ordf
2010-11-01 - 2018-10-14
Kommunalråd -
kråd
2016-08-01 - 2016-11-30
Karlstads Stadshus AB -
supp
2011-04-19 - 2015-04-20
Kommunledningsutskottet -
ers
2011-03-23 - 2014-10-14
Pensionärsrådet -
ers
2011-01-01 - 2013-03-25
Tillväxtutskottet -
led
2010-11-01 - 2011-03-23
Ordförandegrupp -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Pensionärsrådet -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämnden -
ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämndens AU -
ordf
2007-01-24 - 2010-12-31
Karlstads Bostads AB -
led
2006-03-16 - 2007-03-31
Vård- och Omsorgsnämnden -
ers
2005-06-22 - 2006-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)