Historik för Svensson Nilsson, Anita (S)
Nämnd/styrelsePeriod
Nämndemän för Värmlands Tingsrätt -
nm
2011-01-01 - 2017-12-06
Stadsbyggnadsnämnden -
led
2007-01-01 - 2017-12-06
Stadsbyggnadsnämndens AU -
led
2011-01-10 - 2017-12-06
Pensionärsrådet -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Rådet för funktionshindrade -
ers
2011-03-22 - 2014-12-31
Pensionärsrådet -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Stadsbyggnadsnämndens AU -
ers
2007-01-10 - 2010-12-31
Byggnadsnämnden -
ers
2006-11-02 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
ers
2004-01-01 - 2006-12-31
Nämndemän för Karlstads Tingsrätt -
nm
1999-01-01 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Kollektivtrafiknämnden -
ers
1996-12-13 - 1998-12-31
Nämndemän för Karlstads Tingsrätt -
nm
1995-01-01 - 1998-12-31
Stiftelsen Emma Dyrssens minnesfond -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
2:a allmänna fastighetstaxeringsnämnd -
led
1993-01-01 - 1994-12-31
Kommunrevisionen -
revers
1992-01-01 - 1994-12-31
Nämndemän för Karlstads Tingsrätt -
nm
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstads kommuns 1:A allmänna fastighetstaxeringsnämnd -
led
1991-01-01 - 1992-12-31
Namnberedningen -
ordf
1989-01-01 - 1991-12-31
Nämndemän för Karlstads Tingsrätt -
nm
1989-01-01 - 1991-12-31
Namnberedningen -
supp
1986-01-01 - 1988-12-31
Namnberedningen -
suppl
1984-09-21 - 1985-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)