Historik för Sandberg, Leif (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Krisledningsnämnd -
led. Hammarö
2007-01-01 - 2014-12-31
Vindpark Vänern Kraft AB -
led. Hammarö
2007-02-13 - 2011-01-08
Drifts- och servicenämnden -
ers. Hammarö
2010-01-01 - 2010-12-31
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd -
led. Hammarö
2003-01-01 - 2006-12-31
Karlstads-Hammarö gymnasienämnds AU -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Krisledningsnämnd -
ers. Hammarö
2006-05-18 - 2006-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)