Historik för Olsson, Rolf (s)
Nämnd/styrelsePeriod
Mariebergsskogen AB -
supp
2003-03-25 - 2007-03-31
Emigrantregistrets styrelse -
led
1999-01-01 - 2006-12-31
Kulturnämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kulturnämndens arbetsutskott -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Ordförandegrupp -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Alfred och Herminia Löfgrens Musikfond -
led
2001-12-12 - 2006-12-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
led
2001-12-12 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Karlstads Teater AB -
ordf
2003-03-31 - 2006-06-01
Karlstads Teater AB -
v ordf
2001-11-02 - 2003-03-31
Mariebergsskogen AB -
supp
2001-12-12 - 2003-03-31
Kulturnämnden -
v ordf
2001-11-02 - 2002-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
2001-12-18 - 2002-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1998-11-01 - 2002-10-31
Stiftelsen Alfred och Herminia Löfgrens Musikfond -
led
1999-10-22 - 2001-12-11
Stiftelsen Värmlands Musem -
led
1999-09-24 - 2001-12-11
Karlstads Teater AB -
ordf
1999-04-15 - 2001-11-01
Kulturnämnden -
led
1999-01-01 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-01-01 - 2001-11-01
Valberedningen -
ers
1998-11-01 - 2001-11-01
Värmlands Museum -
supp
1999-01-01 - 1999-09-23
Karlstads Teater AB -
ordf
1995-06-01 - 1999-04-14
Kulturnämnden -
v ordf
1995-01-01 - 1998-12-31
Samverkansgrupp för barn och ungdom -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Värmlands Museum -
led
1995-01-01 - 1998-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
1994-11-01 - 1998-10-31
Emigrantregistrets styrelse -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Kulturnämnden -
v ordf
1992-01-01 - 1994-12-31
Värmlands Museum -
ers
1992-01-01 - 1994-12-31
Karlstads Teater AB -
v ordf
1992-01-01 - 1994-09-15
Karlstads Teater AB -
v ordf
1992-05-01 - 1993-04-27
Hamnstyrelsen -
supp
1989-01-01 - 1991-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)