Historik för Hulth, Christer (M)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstads Energi AB -
supp
2007-03-31 - 2011-03-31
Teknik- och fastighetsnämnden -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)