Historik för Rohlin, Ingrid (MP)
Nämnd/styrelsePeriod
Vård- och omsorgsnämndens AU -
ers
2011-01-26 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden -
led
2010-03-25 - 2014-04-28
Karlstads Elnät AB -
supp
2011-04-12 - 2014-03-31
Rådet för funktionshindrade -
led
2007-01-01 - 2014-03-17
Karlstads Bostads AB -
led
2007-03-31 - 2011-03-31
Stiftelsen Värmlands Museum -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämndens AU -
ers
2007-01-24 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämnden -
ers
2003-01-01 - 2010-03-24
Karlstads Bostads AB -
supp
2003-03-31 - 2007-03-30
Kulturnämnden -
ers
2004-10-21 - 2006-12-31
Kulturnämndens arbetsutskott -
ers
2004-10-21 - 2006-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)