Historik för Fröding, Mattias J (KD)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Valberedningen -
ers
2018-10-18 - 2019-01-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2015-01-01 - 2018-12-31
Samverkan barn och ungdom -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
VÄrd- och omsorgsnÀmnden -
2:e v ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
VÄrd- och omsorgsnÀmndens AU -
2:e v ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2005-04-07 - 2018-10-14
Valberedningen -
ers
2017-08-24 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen -
ers
2012-02-01 - 2017-08-24
VÄrd- och omsorgsnÀmnden -
led
2013-03-01 - 2014-12-31
VÄrd- och omsorgsnÀmndens AU -
led
2013-03-20 - 2014-12-31
Teknik- och fastighetsnÀmnden -
led
2012-04-27 - 2013-02-28
Karlstads Energi AB -
led
2011-04-12 - 2012-04-26
Kommunledningsutskottet -
ers
2011-12-01 - 2012-01-31
Kommunstyrelsen -
led
2011-12-01 - 2012-01-31
TillvÀxtutskottet -
led
2011-12-01 - 2012-01-31
Kommunstyrelsen -
ers
2010-11-01 - 2011-11-30
Barn- och ungdomsnÀmnden -
led
2003-09-19 - 2010-12-31
Barn- och ungdomsnÀmndens AU -
led
2007-01-16 - 2010-12-31
MiljönÀmnden -
v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
MiljönÀmndens AU -
v ordf
2007-01-31 - 2010-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Samverkan barn och ungdom -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Barn- och ungdomsnÀmndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2007-01-15
FritidsnÀmnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
PensionÀrsrÄdet -
ers
2006-04-26 - 2006-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2005-04-21 - 2006-12-31
KommunfullmÀktige -
ers
2002-11-23 - 2006-10-31
Miljö- och HÀlsoskyddsnÀmnden -
ers
2003-01-01 - 2003-09-18
Barn- och UngdomsnÀmnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)