Historik för Gerdin, Kjell (c)
Nämnd/styrelsePeriod
Fastighetsnämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Fastighetsnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)