Historik för Kullgren, Peter (KD)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Karlstads Parkerings AB -
ordf
2015-01-01 - 2018-12-06
KommunfullmÀktige -
2:e v ordf
2017-05-01 - 2018-10-14
OmvÀrldsnÀmnden -
2:e v ordf
2017-05-01 - 2018-10-14
Karlstads Stadshus AB -
supp
2011-04-19 - 2017-04-30
KommunalrÄd -
krÄd
2010-11-01 - 2017-04-30
KommunfullmÀktige -
led
2006-11-01 - 2017-04-30
Kommunledningsutskottet -
ers
2014-11-05 - 2017-04-30
Kommunstyrelsen -
led
2014-10-16 - 2017-04-30
StadsbyggnadsnÀmnden -
ordf
2014-10-23 - 2017-04-30
StadsbyggnadsnÀmndens AU -
ordf
2014-10-23 - 2017-04-30
TillvÀxtutskottet -
led
2014-11-05 - 2017-04-30
NÀringslivsrÄd för samverkan mellan kommunen och nÀringslivet -
ordf
2015-01-01 - 2016-01-18
Visit Karlstad AB -
led
2011-04-13 - 2015-03-23
KrisledningsnÀmnd -
led Karlstad
2011-01-01 - 2014-12-31
Ledningsgrupp för Norge/VÀnerlÀnken -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen -
2:e v ordf
2012-02-01 - 2014-10-15
Kommunledningsutskottet -
ers
2012-02-01 - 2014-10-14
TillvÀxtutskottet -
led
2012-02-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen -
ers
2011-12-01 - 2012-01-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2010-11-01 - 2011-11-30
Kommunstyrelsen -
2:e v ordf
2010-11-01 - 2011-11-30
TillvÀxtutskottet -
led
2010-11-01 - 2011-11-30
Karlstads Stadshus AB -
supp
2007-04-17 - 2011-04-15
Drifts- och servicenÀmnden -
ers
2010-01-01 - 2010-12-31
Karlstads studentrÄd -
led
2006-04-01 - 2010-12-31
PensionÀrsrÄdet -
ers
2005-04-12 - 2010-12-31
RÄdet för funktionshindrade -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Vice ordförandegrupp -
led
2005-03-17 - 2010-12-31
VÄrd- och omsorgsnÀmnden -
v ordf
2007-01-01 - 2010-12-31
VÄrd- och omsorgsnÀmndens AU -
v ordf
2007-01-24 - 2010-12-31
VÀrmlands lÀns vÄrdförbund -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunledningsutskottet -
led
2005-03-22 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen -
led
2005-03-17 - 2010-10-31
TillvÀxtutskottet -
ers
2005-03-22 - 2010-10-31
FritidsnÀmnden -
v ordf
2006-04-01 - 2006-12-31
FritidsnÀmndens arbetsutskott -
v ordf
2006-04-01 - 2006-12-31
Stiftelsen Karlstads scoutkÄrs scouthem -
ers
2006-04-01 - 2006-12-31
Valberedningen -
led
2002-11-04 - 2006-10-31
FritidsnÀmnden -
ers
2003-10-17 - 2006-03-31
Karlstad-Hammarö gymnasienÀmnd -
ers
2003-01-01 - 2005-04-21
Karlstads Parkerings AB -
supp
2002-03-22 - 2003-03-31
Karlstads-Hammarö gymnasienÀmnd -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)