Historik för Andersson, Lena (S)
NĂ€mnd/styrelsePeriod
MiljönÀmnden -
led
2013-12-12 - 2018-12-31
KommunfullmÀktige -
led
2014-10-15 - 2018-10-14
Karlstads Bostads AB -
supp
2011-04-12 - 2015-03-23
KommunfullmÀktige -
ers
2010-11-01 - 2014-10-14
MiljönÀmnden -
ers
2009-11-19 - 2013-12-11
TĂ„san Kraft AB -
supp
2007-04-04 - 2011-05-06
Karlstads Energi AB -
led
2003-03-31 - 2011-03-31
KommunfullmÀktige -
led
2006-11-01 - 2010-10-31
TĂ„san Kraft AB -
led
2003-05-16 - 2007-04-03
Karlstads Parkerings AB -
supp
2003-03-31 - 2007-03-31
FritidsnÀmnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
FritidsnÀmndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Region VÀrmland kommunalförbund -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunledningsutskottet -
ers
2003-01-01 - 2006-11-07
KommunfullmÀktige -
ers
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2003-11-12 - 2006-10-31
FritidsnÀmnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Barn- och UngdomsnÀmnden -
ers
2001-09-21 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)