Historik för Bergmark, Dane (mp)
Nämnd/styrelsePeriod
Rådet för funktionshindrade -
led
2004-01-21 - 2006-12-31
Tekniska nämnden -
led
2004-12-09 - 2006-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott -
led
2004-01-21 - 2006-12-31
Valberedningen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Arbetsmarkanads-och socialnämd -
led
2003-01-01 - 2004-01-14
Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2004-01-14
Valberedningen -
ers
2001-11-02 - 2002-10-31
Arbetsmarknadsnämnd -
led
1999-10-22 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)