Historik för Granström, Karin (MP)
Nämnd/styrelsePeriod
Teknik- och fastighetsnämnden -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
ers
2015-01-01 - 2018-12-31
Teknik- och fastighetsnämndens au -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Omvärldsnämnden -
2:e v ordf
2014-02-14 - 2014-10-15
Kommunfullmäktige -
2:e v ordf
2014-02-18 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige -
ers
2010-11-01 - 2014-02-17
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Stadsbyggnadsnämnden -
led
2007-02-15 - 2010-12-31
Stadsbyggnadsnämndens AU -
ers
2007-01-10 - 2010-12-31
Valnämnden -
led
2010-03-25 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2010-10-31
Valnämnden -
ers
2007-01-01 - 2010-03-24
Miljönämnden -
led
2007-01-01 - 2009-05-14
Miljönämndens AU -
ers
2007-01-31 - 2009-05-14
Stadsbyggnadsnämnden -
ers
2007-01-01 - 2007-02-14
Fullmäktigeberedning f demokrati -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott -
led
2003-01-01 - 2006-12-31
Miljö- o hälsoskyddsnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2002-11-01 - 2006-10-31
Kommunstyrelsen -
ers
2002-11-04 - 2006-10-31
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott -
ers
2002-11-06 - 2002-12-31
Trafiksäkerhetsnämnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Centrala arbetsgruppen för miljöfrågor -
ers
1999-08-17 - 2001-11-05
Kollektivtrafiknämnden -
led
1999-06-18 - 2001-11-01
Politiska samordnare -
samo
1999-08-20 - 2001-05-17
Räddningsnämnden -
ers
1999-04-30 - 1999-12-31

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)