Historik för Hellgren, Catharina (KD)
Nämnd/styrelsePeriod
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers.Karlstad
2015-01-01 - 2018-12-31
Miljönämnden -
2:e v ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Miljönämndens AU -
2:e v ordf
2015-01-01 - 2018-12-31
Ordförandegrupp -
led
2011-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Karlstadshus -
ordf
2015-03-31 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2015-09-30 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige -
ers
2014-10-15 - 2015-09-29
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
2:e v ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
2:e v ordf
2011-01-01 - 2014-12-31
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund -
ers
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
led
2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige -
led
2006-11-01 - 2014-10-14
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
2008-01-01 - 2012-12-31
Karlstads Bostads AB -
led
2007-03-31 - 2011-03-31
Arbetsmarknads-och socialnämnden -
led
2007-01-01 - 2010-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktigeberedning -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Pensionärsrådet -
ers
2007-01-01 - 2010-12-31
Arbetsmarknads-och socialnämndens arbetsutskott -
ers
2003-01-01 - 2005-07-31
Löjtnant G Gustafssons fond -
led
2003-01-28 - 2003-09-24
Stiftelsen Karlstadshus -
ers
2003-04-22 - 2003-09-24
Arbetsgrupp för demokratifrågor -
ers
1999-02-15 - 2001-11-05
Central arbetsgrupp för integrationsfrågor -
v ordf
1999-02-15 - 2001-11-05

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)