Historik för Falck, Anette (c)
Nämnd/styrelsePeriod
Barn- och ungdomsnämnden -
led
2007-01-01 - 2007-10-11
Barn- och Ungdomsnämnden -
ers
2003-01-01 - 2006-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
led
2001-11-02 - 2002-12-31
Kollektivtrafiknämnden -
ers
2001-11-02 - 2002-12-31
Barn- och Ungdomsnämnden -
ers
1999-01-01 - 2001-11-01

     Samtliga Politiska uppdrag

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)